CheckIN // CheckOUT

1. krok / 1. step

2. krok / 2. step

Klíče od apartmánu / Keys to the apartment

KEYS

Zadejte kód, který jste obdrželi přes Booking.com zprávy.

Uvnitř bezpečnostní schránky, naleznete klíče od apartmánu. U apartmánu 2 a 3, najdete klíč i od vstupních dveří.

U apartmánu 4, najdete i klíč od zadních dveří na zahradu.

Enter the code you received via Booking.com message.

Inside the safety deposit box, you will find the keys to the apartment. At apartment 2 and 3, you will also find the key to the entrance door.

At apartment 4, you will also find the key to the back door to the garden.

3. krok / 3. step

Alarm / Alarm

Odkódování 

 1. Zmáčkneme zelené tlačítko.
 2. Zadáme PIN, který Vám přišel v textové zprávě z Booking.com

Zakódování

 1. Zmáčkneme červené tlačítko.
 2. Zadáme PIN, který Vám přišel ve textové zprávě z Booking.com

Klávesnice se nachází pod dvířkami přístroje.

Decoding

 1. Press the green button.
 2. Enter the PIN that came to you in a text message from Booking.com

Encoding

 1. Press the red button.
 2. Enter the PIN that came to you in a text message from Booking.com

The keyboard is located under the door of the device.

CheckIN // CheckOUT

Prosím odnášejte odpadky.

Please take out the trash.

4. krok / 4. step

 1. Vše vypneme a zhasneme.
 2. Zakodujeme alarm.
 3. Zamkneme.
 4. Vložíme klíče do bezpečnostní schránky.
 5. Posuneme číselný kód, aby nedošlo k odcizení klíčů.
 1. Turn everything off.
 2. Code the alarm.
 3. Lock up.
 4. Put the keys in the safe.
 5. Will shift the numeric code to prevent the keys from being stolen.

Velice děkujeme za ubytování u nás ve Victory Residence.

Thank you very much for staying with us at Victory Residence.